struktuur68

back specialisme ervaring en kwaliteit wensen boek 35 jaar informatie en links

ERVARING

Werkfoto (183 kb)Het atelier stelde als eerste de CoBrA-kunstenaars in staat hun ontwerpen in fel gekleurde keramiek uit te voeren. De samenstelling en toepassing van de destijds nog ongebruikelijke glazuurkleuren, groeide uit tot een specialisme van het atelier. In de afgelopen dertig jaar is gebleken, dat tot in Japan toe belangstelling bestaat om monumentale en autonome keramiek bij dit atelier uit te voeren. Er werd tot nu toe met meer dan tweehonderd nationale en internationale kunstenaars samengewerkt. Met enige trots kan geconcludeerd worden, dat dit heeft geresulteerd in een duizendtal succesvolle monumentale opdrachten.

 

KERAMISCHE KWALITEIT

Werkfoto (176 kb)Klei kan als één van de oudste expressiemiddelen van de mens worden beschouwd. Steeds meer hedendaagse beeldend kunstenaars richten zich tot de keramiek. Afgezien van het driedimensionale aspect, blijkt de kneedbaarheid van klei een aantrekkelijk fenomeen. Een vorm kan door het aanbrengen van glazuren in de meest gevoelige kleuren worden gevat. In tegenstelling tot verf, verkleurt keramiek niet. Het is afwasbaar en slechts in beperkte mate aan klimatologische omstandigheden onderhevig. Keramiek beschikt over een natuurlijke eeuwigheidswaarde. Door de verbetering van de kleisoorten en de hoge temperatuur waarmee de huidige ovens gestookt worden, doet de duurzaamheid van monumentale keramiek niet voor andere materialen onder.

 

back specialisme ervaring en kwaliteit wensen boek 35 jaar informatie en links